NOTICE
Following students are selected for counseling
cum admission in class XI science and commerce at Saraswati
Vidya Mandir , Barwat, Sena , Bettiah campus on 17 and 18
August 2020.
Time 10.00 a.m. to 01.00 p.m.
Note :- Students must come with their parents and essential
documents.
Principal
Svm, Bettiah
XI Maths
Candidate’s Name
Father’s Name
Adarsh Patel
Vijay Patel
Yuvraj Govind
Vikash Govind
Shikshanjali Shruti
Sanjay kr. Mishra
Rohit kr.
Nandkishor Pd.
Mohit kr.
Vivek kr. Mishra
Sahil suman
Suman kr.
Shrivastwa
Utkarsh Raj
Dipak kr. Pandey
Sanjay kr.
Rameshwar Pd.
Alok kr.
Umashankar Pd.
Arnav kr. Mishra
Ashutosh Mishra
Aradhya Bhardwaj
Pawan kr. Pathak
Bhaskar kr.
Niraj kr.
Rohit Raj
Raj kr. Rajak
Shivam kr.
Sanjay kr. Mishra
Chiranjivi
Ramlakhan thakur
Sundram
Chaurasiya
Satyapal kr. Sinha
Yuvraj kr.
Raj kr. Prasad
Akash kr.
Navin kr. Sinha
Under Consideration
1. Aman kr. Ashok kumar
XI Biology
Candidate’s Name
Father’s Name
Shruti Simran
Ranjeet Kr
Rashmi Bharti
Rajesh Kumar
Anchal kumari
Sanjay kr.
Naveen kr.
Shivshankar Manjhi
Navneet Kr.
Amit kr. Pandey
Candidate's Name
Father’s Name
Ujjawal kr.
Ashok Tiwari
Nisha kumari
Rajeshwar sah
Pankaj Raj
Uday shankar
Pandey
Prity kumari
Lalbabu Prasad
Divya kumari
Shantibhusan
chaubey
Akshat kr. Mishra
Ashutosh kr.
Mishra
Aditya Raj
Rajesh kr. Pandey
Naveen Kumar
Permanand Pd.
Himanshu Raj
Akhileshwar Ram
Khushi Kumari
Sanjay kr.
Under Consideration
Shivam Raj Rajesh Kumar
XI Commerce
Candidate's Name
Father’s Name
Tej Narayan kr.
Vijay kr. Ray
Raj Aryan
Ravi Prakash
Mishra
Dhananjay Kumar
Yogeshwar pd.
Himanshu Raj
Akhileshwar Ram
Aditya kr. Tiwari
Shriman Narayan
Tiwari
Rahul Raj
Rajesh kr.
Mehul kr.
Manish Kumar
Shakshi Agrawal
Vikask kr. Agrawal
Vedansh Pandey
Pramod kr. Pandey
Nitya kumari
Satyaprakash todi